Archiv rubriky: – výsledky

Výsledky valašských přeborů 2017

Ve dnech 17. a 18. června se konaly ve Vsetíně přebory v řešení křížovek a hádanek. Všechny účastníky (bylo jich přes 40) nepřivítalo zrovna nejlepší počasí, ale to nikomu zrovna nevadilo. Příjemné prostředí Základní školy ve vsetínském sídlišti Rokytnice poskytlo ideální prostory k řešení. Nechybělo domácí pečivo, občerstvení ani domácí klobásy a pro každého příchozího už tradiční kalíšek na zahřátí. Tradiční valašský kviz se zajímavými otázkami a netradičním bodováním umožnil řešitelům různé taktické varianty, a tak to nebylo jen obyčejné tipování. Kviz připravil J. Sýkora a vítěz si odnesl tekutou cenu věnovanou autorem. Následoval Valašský hlavolam v řešení křížovek a hádanek. Dvě zapeklité křížovky připravil pro hlavní i vedlejší kategorii Radovan Juráň. Hádanky pro hlavní kategorii připravili D. Lančarič, I. Rias a J. Sýkora. Řešily se 4 bloky po 5 hádankách s individuální možností vyčíslení. Některé hádanky byly dost obtížné, přesto jen jedna zůstala nevyřešena. Ve vedlejším přeboru se řešilo 16 hádanek (autoři Kovářová, Rias, Sýkora) z listu. Závěrečným bodem náročného sobotního programu byl Turnaj dvou zemí v řešení českých a slovenských křížovek i hádanek. Bylo to velmi příjemné zpestření přeboru a pro mnoho českých řešitelů to bylo možná první seznámení se slovenskými taji. Podrobnosti o tomto turnaji najdete zde. Neděle byla ve znamení GP. Křížovky pro hlavní kategorii připravil Radovan Juráň a už tradičně dokonale prověřily znalosti řešitelů. Křížovky ve vedlejší kategorii měly stejný námět, ale byly výrazně lehčí. Připravil je J. Sýkora a R. Juráň. Hádanky pro hlavní kategorii (řešilo se 25 hádanek z listu ve 3 blocích) připravili př. Malý, Kujal a Kvíčala, ve vedlejší kategorii se řešilo 15 hádanek (autoři Kovářová, Lančarič, Sýkora, Štefek) z listu. Potěšující byl fakt, že všechny hádanky ve vedlejší kategorii (v sobotu i v neděli) byly vyřešeny.

Závěrem musím poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce. Největší dík patří zástupci ředitele Základní školy v Rokytnici Mgr. Tomáši Dopitovi. Díky jeho velmi vstřícnému jednání jsme mohli celý přebor absolvovat bez nejmenších problémů, a troufnu si  říct, že také ke spokojenosti všech účastníků. Poděkování patří také ČSHAK za finanční příspěvek pro úspěšné řešitele, autorům soutěžních prací i členům pořádajícího kroužku Valaši.

VÝSLEDKY

KVIZ

1 Jaroslav Valkus Hutníček 17
2 Daniel Lukovský Ústí u Vsetína 11
3 Zdeněk Srba Valaši 11
4 Ivan Filadelfi Bôbari 10
5 Ivo Husar Kabrňáci 9
6 Petr Vejchoda Ostraváci 9
7 Jaroslav Karpíšek OHV 7
8 Jozef Vaško Podjavorinci 7
9 Petr Mikšík Ostraváci 6
10 Stanislava Teichmanová Kladeňáci 6
11 Ján Turek Tatranec 6
12 Vladimír Jemelík Kabrňáci 5
13 Ján Psotný Podjavorinci 5
14 Miroslav Hájiček Bôbari 4
15 Ivan Šuňavec Ruža 4
16 Rostislav Janošík Hutníček 3
17 Ivona Kovářová Valaši 3
18 Miroslav Turek Hanáci 3
19 Jaroslav Kula Ostraváci 2
20 Petr Štefek Valaši 2
21 Petr Urbánek Prostějov 1
22 Pavel Vidlář Hanáci 1
23 Dušan Karkuš Dunajci 0
24 Milan Wasserburger Frenštát p.R. 0
25 Věra Kučavová Lázeňáci -1
26 Jiří Bednarski Bečváci -2
27 Karel Hroneš Hanáci -3
28 Jiří Konečný Kabrňáci -5
V případě rovnosti bodů jsou řešitelé uvedeni v abecedním pořadí.

VALAŠSKÝ HLAVOLAM

Křížovky, hlavní přebor:

Jméno a příjmení Kroužek(bydliště)         Křížovka         1        2          Σ Čas (pořadí)
1 Petr Vejchoda Kabrňáci 2 4 6 1
2 Jaroslav Karpíšek OHV 5 1 6 2
3 Petr Štefek Valaši 5 2 7 4
4 Dušan Karkuš Dunajci 6 2 8 3
5 Ivo Husar Ostraváci 7 5 12 5
6 Věra Kučavová Lázeňáci 11 11 22 7
7 Petr Mikšík Ostraváci 10 16 26 14,5
8-9 Petr Urbánek Prostějov 7 20 27 14,5
8-9 Rostislav Janošík Hutníček 20 7 27 14,5
10 Jaroslav Kula Ostraváci 14 16 30 6
11 Miroslav Turek Hanáci 27 10 37 11
12 Jaroslav Valkus Hutníček 31 12 43 8
13 Jiří Konečný Kabrňáci 48 2 50 10
14 Ivona Kovářová Valaši 80 50 130 9
15 Ján Psotný Podjavorinci 200 120 320 14,5
16 Daniel Lukovský Ústí u Vsetína 25 999 1024 14,5
17 Ivan Filadelfi Bôbari 38 999 1037 14,5

 Křížovky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení Kroužek   Křížovka   1      2     Σ Čas (pořadí)
1 Zdeněk Srba Valaši 0 0 0 1
2 Pavel Vidlář Hanáci 1 0 1 2
3 Jiří Bednarski Bečváci 1 0 1 6
4 Karel Hroneš Hanáci 3 0 3 3
5 Miroslav Hájiček Bôbari 5 0 5 7
6 Ivan Šuňavec Ruža 6 0 6 5
7 Milan Wasserburger Frenštát p.R. 6 0 6 8
8 Stanislava Teichmanová Kladeňáci 8 0 8 4
9 Ján Turek Tatranec 9 0 9 9
10 Jozef Vaško Podjavorinci 21 0 21 10

Hádanky, hlavní přebor:

Jméno a příjmení Kroužek Σ Bez vyčíslení Pořadí
odevzdání
1 Petr Vejchoda Kabrňáci 26 11 6
2 Petr Štefek Valaši 23 8 7
3 Jaroslav Karpíšek OHV 22 8 13
4 Dušan Karkuš Dunajci 20 7 2
5 Věra Kučavová Lázeňáci 17 7 10
6 Ján Psotný Podjavorinci 14 6 3
7 Jaroslav Kula Ostraváci 14 4 5
8 Ivo Husar Ostraváci 14 1 4
9 Jaroslav Valkus Hutníček 13 2 13
10 Ivona Kovářová Valaši 12 5 8
11 Ivan Filadelfi Bôbari 10 4 13
12 Miroslav Turek Hanáci 10 3 9
13 Jiří Konečný Kabrňáci 6 1 13
14 Petr Mikšík Ostraváci 3 1 13
15 Petr Urbánek Prostějov 2 0 1

 Hádanky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení Kroužek (bydliště) Σ Čas (pořadí)
1 Pavel Vidlář Hanáci 12 9,5
2 Ján Turek Tatranec 8 4
3 Karel Hroneš Hanáci 8 7
4 Rostislav Janošík Hutníček 8 8
5 Ivan Šuňavec Ruža 7 3
6 Jiří Bednarski Bečváci 7 5
7 Daniel Lukovský Ústí u Vsetína 7 9,5
8 Miroslav Hájiček Bôbari 5 2
9 Milan Wasserburger Frenštát p.R. 3 1
10 Josef Vaško Podjavorinci 1 6

 PŘEBOR VALAŠSKA

Křížovky, hlavní přebor GP:

Jméno a příjmení Kroužek      Křížovka        1      2        Σ Pořadí
1 Jan Hes Ostraváci 0 2 2 2
2 Petr Štefek Valaši 0 2 2 6
3 Petr Vejchoda Kabrňáci 0 3 3 1
4 Jaroslav Karpíšek OHV 2 3 5 3
5 Ivo Husar Ostraváci 1 5 6 4
6 Jaroslav Kula Ostraváci 0 9 9 8
7 Rostislav Janošík Hutníček 1 8 9 10
8 Jiří Konečný Kabrňáci 6 5 11 7
9 Miroslav Turek Hanáci 4 7 11 9
10 Ivan Filadelfi Bôbari 2 11 13 11
11 Petr Mikšík Ostraváci 2 13 15 5
12 Věra Kučavová Lázeňáci 1 14 15 12
13 Petr Urbánek Prostějov 11 4 15 13
14 Jaroslav Valkus Hutníček 2 14 16 14
15 Ján Turek Tatranec 30 58 88 16
16 Ivan Šuňavec Ruža 22 80 102 16
17 Ján Psotný Podjavorinci 30 100 130 16

Křížovky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení Kroužek    Křížovka      1      2      Σ Čas (pořadí)
1 Pavel Vidlář Hanáci 1 0 1 1
2 Zdeněk Srba Valaši 2 0 2 2
3 Miroslav Hájiček Bôbari 6 3 9 3
4 Jiří Bednarski Bečváci 2 9 11 4
5 Jozef Vaško Podjavorinci 19 21 40 5

Hádanky, hlavní přebor GP:

Jméno a příjmení Kroužek        Blok             1     2     3    Σ Pořadí
1 Jaroslav Karpíšek OHV 10 9 5 24 4
2 Petr Vejchoda Kabrňáci 9 9 5 23 1
3 Ivo Husar Ostraváci 9 9 5 23 12
4 Jaroslav Kula Ostraváci 9 8 5 22 6
5 Věra Kučavová Lázeňáci 10 6 5 21 3
6 Petr Štefek Valaši 9 7 5 21 5
7 Jan Hes Ostraváci 10 6 5 21 13
8 Vladimír Jemelík Kabrňáci 8 7 5 20 15,5
9 Miroslav Turek Hanáci 7 7 5 19 9
10 Jaroslav Valkus Hutníček 6 8 4 18 11
11 Ján Psotný Podjavorinci 6 6 4 16 7
12 Ján Turek Tatranec 6 6 3 15 8
13 Jiří Sýkora Valaši 4 7 4 15 10
14 Ivan Filadelfi Bôbari 3 4 4 11 2
15 Petr Mikšík Ostraváci 3 3 3 9 15,5
16 Jiří Konečný Kabrňáci 5 2 1 8 15,5
17 Ivan Šuňavec Ruža 1 3 2 6 15,5

Hádanky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení  Kroužek (bydliště) Σ Čas (pořadí)
1 Pavel Vidlář Hanáci 15 1
2 Petr Urbánek Prostějov 11 2
3 Jiří Bednarski Bečváci 10 6
4 Rostislav Janošík Hutníček 9 5
5 Miroslav Hájiček Bôbari 8 3
6 Jozef Vaško Podjavorinci 7 4