Archiv rubriky: Kvalifikační soutěž křížovky 2015

Zadání 1. kola

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

  1. KOLO

Téma samo je prastaré. Existenci monstrózních bytostí, zvláště zvířecích, je možno najít v různých oblastech kultury, především duchovní. Vypráví se o nich v rozličných mýtech, pohádkách či legendách snad celého světa. V našem seriálu se zaměříme alespoň na některé z nich. V tomto kole to bude … (1). Žertovná mytologie dřevařských osad Wisconsinu a Minnesoty zahrnuje zvláštní bytosti, v něž bezpochyby nikdo nevěřil. … (2) je vždy za někým. Ať se člověk otáčel, jak a kolikrát chtěl, vždy ho měl za sebou, a tak ho nikdy nikdo nespatřil, i když zahubil a požral mnoho dřevařů. … (3) je zvíře velikosti poníka, má zobák podobný provazu a chytá jím ty nejrychlejší králíky. … (4) vděčí za svůj název hluku, který vydává a který připomíná bublání vařící vody v čajníku. Z tlamy mu vychází dým, chodí pozpátku a málokdy ho lze spatřit. … (5 – obrazec křížovky) má hlavu ve tvaru sekery, tělo ve tvaru topůrka, tlusté nohy a živí se výlučně topůrky. Z ryb této oblasti jsou to … (6), kteří hnízdí na stromech, velmi dobře létají a obávají se vody. Existuje i … (7), který plave pozpátku, aby se mu nedostala do očí voda, a „je přesně tak velký jako hlaváč, jenom o mnoho větší“. Nezapomeňme na ptáka zvaného … (8), který staví hnízdo naruby a létá pozpátku, protože mu nezáleží na tom, kam letí, nýbrž kde byl. … (9) hnízdí na příkrých svazích proslulé Pyramid Fort. Snáší čtverhranná vejce, aby se mu neodkutálela a neztratila se. Drvoštěpové vařili tato vejce a používali jich jako hracích kostek. … (10) má pouze jedno křídlo, které mu umožňuje létat v jediném směru, takže krouží stále kolem kónického vrcholku. Barva peří se mění podle ročních dob a podle podmínek pozorovatele.

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

Vyčíslení dvouslovných tajenek: 1. tajenka (5 3); 5. tajenka (9 5); 6. tajenka (6 6); 8. tajenka (6 4); 10. tajenka (8 6).

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Značka poloměru; pásma horských hřebenů v jižní Africe. – 2. Nauka o mravnosti. – 3. Hlas kulíka; sudokopytník. – 4. Uhlovodík; vypěstovaný ze semene. – 5. Plošná míra; porodní bolesti; též. – 6. Představa; omastek; pulz; ?1/2?; Evropan. – 7. Ženský hlas; aniž; vojenský výpad; krtek; obydlí pod skalním převisem; popelnice. – 8. Suspenze grafitu; pláč; stepní pták; řeka na Slovensku; římskými číslicemi 16; šéf; tvar prostoru v islámské architektuře; vražda. – 9. Izolační hmota; mezopotamská jednotka objemu; sáh; část Vídně; ?1/1?; krajíc chleba; jednota. – 10. Otec; postava z opery Růžový kavalír; nepravda; růže; vodný výtažek dřevěného popela; carské nařízení; záchod; jazykem Arabů. – 11. Vřídek; opotřebovat jízdou; bylinář; zármutek; středověký přístroj k určování zeměpisných souřadnic; orientální koberce; Mojžíšův vyzvědač; zvracení; citoslovce. – 12. Koksový ořech; omluvenka; sportovní družstvo; ?6?; značka britského automobilu; klobouček; autor díla Historiae adversus paganos; velká legrace. – 13. ?9?; uvést ve skutek; škorina; ?5?; mít kondici; značka konzervačního přípravku. – 14. Podléhati rozrušování povrchu materiálu; wolframan olovnatý; místní nedokrevnost tkáně; vrstva prvohor; fólie k uchovávání potravin; šupina odlétající od žhavého kovu při kování. – 15. Ozdoba střevíce; spoutat; malý pes; Karpíškova role; ultrakrátká vlna. – 16. ?10?; kanón; život. – 17. Souhrn zvyklostí řeholníka; ubytovací zařízení na lodi; rod mravenců; obec v okrese Zlín. – 18. Karetní trumf; důvěrně; regent v seldžúcké říši; hluk. – 19. ?3?. – 20. Dělník zhotovující předměty z plechu. – 21. Dravý člověk.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 13. Pakůň. – 14. Sídlo ve Švédsku. – 15. Cenná známka; tykadlo členovců. – 16. Nerostné sloučeniny některých kovů žlutohnědých odstínů; knižní příručka. – 17. Ruská jednotka hmotnosti; asijská bavlna; mzda. – 18. Osten; tradiční systém pravidel chování (v islamizovaných zemích); ?7?. – 19. Kramerie trojmužná; místo pro zpěváky v křesťanské bazilice; kmen v Ugandě. – 20. Klovat; dvojice; přístroj na měření elektrického napětí a proudu. – 21. Obchod; bratr; chemický vzorec oxidu barnatého. – 22. Čas; kočkovité šelmy; zkratka Státní spořitelny. – 23. Žvanit; hebké tkaniny; dohromady. – 24. Kmen v Keni; spojník s vnějším závitem. – 25. Koberec; úly lesních včel; prospěch; průvan. – 26. Domácká podoba jména Egmont; palivo; platidlo Saúdské Arábie; barvicí prášek používaný v laserových tiskárnách. – 27. Vytáčka; čajová růže; stádo; královský místodržící v Chorvatsku; lebka. – 28. Trezor; mexický indiánský kmen; přát si; vyznamenání; dýchací ústrojí ryb. – 29. Cesta; německé sídlo; norská metropole; příslušník zbožné židovské sekty; neposeda. – 30. Norský sýr; nielo; dítě; ?4?. – 31. Citoslovce vyjadřující zklamání; pomlouvačná; praním očistit; drahokam; modrá kukačka; odrůda jetele. – 32. Dny v římském kalendáři; stará francouzská mince; ?2?. – 33. Chuchvalec; jehličnatý strom; nálev; vrátná. – 34. Písmo; dlouhá chvíle; egyptská duše boha a člověka; zařízení pro dálkový přenos textů prostřednictvím telefonní sítě; šiška. – 35. Citoslovce vyjadřující odpor; otázka; nerost; zbaběle. – 36. Ngbandský bůh; slovensky „jaká“; antilopa; plachetní plavidlo; semitský jazyk vzniklý v 19. století z hebrejštiny; plus. – 37. Den mayského dvacetidenního měsíce; dánská jednotka hmotnosti; Shakespearův král; dlouháni; velká nástěnná malba s historickými a revolučními náměty (v Mexiku). – 38. Teskně toužit; americká stříbrná mince; satyr; tropická dřevina. – 39. Citoslovce; ?8?. – 40. Zakončení hry šachem, jemuž nelze čelit; bulharský spisovatel; citran stříbrný; anglický mechanik. – 41. Falc; společenský tanec; brouk; šlehy. – 42. Nízký železniční vůz.

Pomůcka: Ehra, klomfar, Sisson.

kks_2015_1_obrazec