Archiv autora: administrator

Výsledky valašských přeborů 2017

Ve dnech 17. a 18. června se konaly ve Vsetíně přebory v řešení křížovek a hádanek. Všechny účastníky (bylo jich přes 40) nepřivítalo zrovna nejlepší počasí, ale to nikomu zrovna nevadilo. Příjemné prostředí Základní školy ve vsetínském sídlišti Rokytnice poskytlo ideální prostory k řešení. Nechybělo domácí pečivo, občerstvení ani domácí klobásy a pro každého příchozího už tradiční kalíšek na zahřátí. Tradiční valašský kviz se zajímavými otázkami a netradičním bodováním umožnil řešitelům různé taktické varianty, a tak to nebylo jen obyčejné tipování. Kviz připravil J. Sýkora a vítěz si odnesl tekutou cenu věnovanou autorem. Následoval Valašský hlavolam v řešení křížovek a hádanek. Dvě zapeklité křížovky připravil pro hlavní i vedlejší kategorii Radovan Juráň. Hádanky pro hlavní kategorii připravili D. Lančarič, I. Rias a J. Sýkora. Řešily se 4 bloky po 5 hádankách s individuální možností vyčíslení. Některé hádanky byly dost obtížné, přesto jen jedna zůstala nevyřešena. Ve vedlejším přeboru se řešilo 16 hádanek (autoři Kovářová, Rias, Sýkora) z listu. Závěrečným bodem náročného sobotního programu byl Turnaj dvou zemí v řešení českých a slovenských křížovek i hádanek. Bylo to velmi příjemné zpestření přeboru a pro mnoho českých řešitelů to bylo možná první seznámení se slovenskými taji. Podrobnosti o tomto turnaji najdete zde. Neděle byla ve znamení GP. Křížovky pro hlavní kategorii připravil Radovan Juráň a už tradičně dokonale prověřily znalosti řešitelů. Křížovky ve vedlejší kategorii měly stejný námět, ale byly výrazně lehčí. Připravil je J. Sýkora a R. Juráň. Hádanky pro hlavní kategorii (řešilo se 25 hádanek z listu ve 3 blocích) připravili př. Malý, Kujal a Kvíčala, ve vedlejší kategorii se řešilo 15 hádanek (autoři Kovářová, Lančarič, Sýkora, Štefek) z listu. Potěšující byl fakt, že všechny hádanky ve vedlejší kategorii (v sobotu i v neděli) byly vyřešeny.

Závěrem musím poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce. Největší dík patří zástupci ředitele Základní školy v Rokytnici Mgr. Tomáši Dopitovi. Díky jeho velmi vstřícnému jednání jsme mohli celý přebor absolvovat bez nejmenších problémů, a troufnu si  říct, že také ke spokojenosti všech účastníků. Poděkování patří také ČSHAK za finanční příspěvek pro úspěšné řešitele, autorům soutěžních prací i členům pořádajícího kroužku Valaši.

VÝSLEDKY

KVIZ

1 Jaroslav Valkus Hutníček 17
2 Daniel Lukovský Ústí u Vsetína 11
3 Zdeněk Srba Valaši 11
4 Ivan Filadelfi Bôbari 10
5 Ivo Husar Kabrňáci 9
6 Petr Vejchoda Ostraváci 9
7 Jaroslav Karpíšek OHV 7
8 Jozef Vaško Podjavorinci 7
9 Petr Mikšík Ostraváci 6
10 Stanislava Teichmanová Kladeňáci 6
11 Ján Turek Tatranec 6
12 Vladimír Jemelík Kabrňáci 5
13 Ján Psotný Podjavorinci 5
14 Miroslav Hájiček Bôbari 4
15 Ivan Šuňavec Ruža 4
16 Rostislav Janošík Hutníček 3
17 Ivona Kovářová Valaši 3
18 Miroslav Turek Hanáci 3
19 Jaroslav Kula Ostraváci 2
20 Petr Štefek Valaši 2
21 Petr Urbánek Prostějov 1
22 Pavel Vidlář Hanáci 1
23 Dušan Karkuš Dunajci 0
24 Milan Wasserburger Frenštát p.R. 0
25 Věra Kučavová Lázeňáci -1
26 Jiří Bednarski Bečváci -2
27 Karel Hroneš Hanáci -3
28 Jiří Konečný Kabrňáci -5
V případě rovnosti bodů jsou řešitelé uvedeni v abecedním pořadí.

VALAŠSKÝ HLAVOLAM

Křížovky, hlavní přebor:

Jméno a příjmení Kroužek(bydliště)         Křížovka         1        2          Σ Čas (pořadí)
1 Petr Vejchoda Kabrňáci 2 4 6 1
2 Jaroslav Karpíšek OHV 5 1 6 2
3 Petr Štefek Valaši 5 2 7 4
4 Dušan Karkuš Dunajci 6 2 8 3
5 Ivo Husar Ostraváci 7 5 12 5
6 Věra Kučavová Lázeňáci 11 11 22 7
7 Petr Mikšík Ostraváci 10 16 26 14,5
8-9 Petr Urbánek Prostějov 7 20 27 14,5
8-9 Rostislav Janošík Hutníček 20 7 27 14,5
10 Jaroslav Kula Ostraváci 14 16 30 6
11 Miroslav Turek Hanáci 27 10 37 11
12 Jaroslav Valkus Hutníček 31 12 43 8
13 Jiří Konečný Kabrňáci 48 2 50 10
14 Ivona Kovářová Valaši 80 50 130 9
15 Ján Psotný Podjavorinci 200 120 320 14,5
16 Daniel Lukovský Ústí u Vsetína 25 999 1024 14,5
17 Ivan Filadelfi Bôbari 38 999 1037 14,5

 Křížovky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení Kroužek   Křížovka   1      2     Σ Čas (pořadí)
1 Zdeněk Srba Valaši 0 0 0 1
2 Pavel Vidlář Hanáci 1 0 1 2
3 Jiří Bednarski Bečváci 1 0 1 6
4 Karel Hroneš Hanáci 3 0 3 3
5 Miroslav Hájiček Bôbari 5 0 5 7
6 Ivan Šuňavec Ruža 6 0 6 5
7 Milan Wasserburger Frenštát p.R. 6 0 6 8
8 Stanislava Teichmanová Kladeňáci 8 0 8 4
9 Ján Turek Tatranec 9 0 9 9
10 Jozef Vaško Podjavorinci 21 0 21 10

Hádanky, hlavní přebor:

Jméno a příjmení Kroužek Σ Bez vyčíslení Pořadí
odevzdání
1 Petr Vejchoda Kabrňáci 26 11 6
2 Petr Štefek Valaši 23 8 7
3 Jaroslav Karpíšek OHV 22 8 13
4 Dušan Karkuš Dunajci 20 7 2
5 Věra Kučavová Lázeňáci 17 7 10
6 Ján Psotný Podjavorinci 14 6 3
7 Jaroslav Kula Ostraváci 14 4 5
8 Ivo Husar Ostraváci 14 1 4
9 Jaroslav Valkus Hutníček 13 2 13
10 Ivona Kovářová Valaši 12 5 8
11 Ivan Filadelfi Bôbari 10 4 13
12 Miroslav Turek Hanáci 10 3 9
13 Jiří Konečný Kabrňáci 6 1 13
14 Petr Mikšík Ostraváci 3 1 13
15 Petr Urbánek Prostějov 2 0 1

 Hádanky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení Kroužek (bydliště) Σ Čas (pořadí)
1 Pavel Vidlář Hanáci 12 9,5
2 Ján Turek Tatranec 8 4
3 Karel Hroneš Hanáci 8 7
4 Rostislav Janošík Hutníček 8 8
5 Ivan Šuňavec Ruža 7 3
6 Jiří Bednarski Bečváci 7 5
7 Daniel Lukovský Ústí u Vsetína 7 9,5
8 Miroslav Hájiček Bôbari 5 2
9 Milan Wasserburger Frenštát p.R. 3 1
10 Josef Vaško Podjavorinci 1 6

 PŘEBOR VALAŠSKA

Křížovky, hlavní přebor GP:

Jméno a příjmení Kroužek      Křížovka        1      2        Σ Pořadí
1 Jan Hes Ostraváci 0 2 2 2
2 Petr Štefek Valaši 0 2 2 6
3 Petr Vejchoda Kabrňáci 0 3 3 1
4 Jaroslav Karpíšek OHV 2 3 5 3
5 Ivo Husar Ostraváci 1 5 6 4
6 Jaroslav Kula Ostraváci 0 9 9 8
7 Rostislav Janošík Hutníček 1 8 9 10
8 Jiří Konečný Kabrňáci 6 5 11 7
9 Miroslav Turek Hanáci 4 7 11 9
10 Ivan Filadelfi Bôbari 2 11 13 11
11 Petr Mikšík Ostraváci 2 13 15 5
12 Věra Kučavová Lázeňáci 1 14 15 12
13 Petr Urbánek Prostějov 11 4 15 13
14 Jaroslav Valkus Hutníček 2 14 16 14
15 Ján Turek Tatranec 30 58 88 16
16 Ivan Šuňavec Ruža 22 80 102 16
17 Ján Psotný Podjavorinci 30 100 130 16

Křížovky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení Kroužek    Křížovka      1      2      Σ Čas (pořadí)
1 Pavel Vidlář Hanáci 1 0 1 1
2 Zdeněk Srba Valaši 2 0 2 2
3 Miroslav Hájiček Bôbari 6 3 9 3
4 Jiří Bednarski Bečváci 2 9 11 4
5 Jozef Vaško Podjavorinci 19 21 40 5

Hádanky, hlavní přebor GP:

Jméno a příjmení Kroužek        Blok             1     2     3    Σ Pořadí
1 Jaroslav Karpíšek OHV 10 9 5 24 4
2 Petr Vejchoda Kabrňáci 9 9 5 23 1
3 Ivo Husar Ostraváci 9 9 5 23 12
4 Jaroslav Kula Ostraváci 9 8 5 22 6
5 Věra Kučavová Lázeňáci 10 6 5 21 3
6 Petr Štefek Valaši 9 7 5 21 5
7 Jan Hes Ostraváci 10 6 5 21 13
8 Vladimír Jemelík Kabrňáci 8 7 5 20 15,5
9 Miroslav Turek Hanáci 7 7 5 19 9
10 Jaroslav Valkus Hutníček 6 8 4 18 11
11 Ján Psotný Podjavorinci 6 6 4 16 7
12 Ján Turek Tatranec 6 6 3 15 8
13 Jiří Sýkora Valaši 4 7 4 15 10
14 Ivan Filadelfi Bôbari 3 4 4 11 2
15 Petr Mikšík Ostraváci 3 3 3 9 15,5
16 Jiří Konečný Kabrňáci 5 2 1 8 15,5
17 Ivan Šuňavec Ruža 1 3 2 6 15,5

Hádanky, vedlejší přebor:

Jméno a příjmení  Kroužek (bydliště) Σ Čas (pořadí)
1 Pavel Vidlář Hanáci 15 1
2 Petr Urbánek Prostějov 11 2
3 Jiří Bednarski Bečváci 10 6
4 Rostislav Janošík Hutníček 9 5
5 Miroslav Hájiček Bôbari 8 3
6 Jozef Vaško Podjavorinci 7 4

 

Výsledky turnaje dvou zemí 2017

Ve dnech 17. a 18. června se konaly ve Vsetíně Valašské přebory v řešení křížovek a hádanek. Jejich součástí byl i jedinečný Turnaj dvou zemí v řešení českých i slovenských křížovek a hádanek. Soutěžní křížovky připravili Vladimír Klos a Ján Farkaš, hádanky Jaromír Kvíčala a Ivan Rias spolu s Petrem Krajčírem. Turnaj se konal již po osmé a v první řadě šlo o přátelské setkání slovenských a českých milovníků tajů než o bratrovražedný boj. Letos se zúčastnilo 8 tříčlenných týmů (2 slovenské a 6 českých). Týmy se losují, takže nikdo nemá předem žádnou výhodu. Přes početní převahu dopadly české týmy skoro jako sedláci u Chlumce. Naprosto přesvědčivě zvítězil slovenský tým Psotný, Hájiček, Filadelfi s celkovým pořadím 114. Tím snížil stav soutěže na 4,5:3,5. Zatím sice Česko vede, ale začíná to mít nahnuté. Čest českých družstev zachránil tým Karpíšek, Husar, Valkus s pořadím 123 na 2. místě. Na 3. místě skončil druhý slovenský tým Vaško, Turek, Šuňavec s pořadím 135. Zároveň se hodnotily výsledky v řešení křížovek a hádanek (společně české i slovenské). V řešení křížovek zvítězil Miro Hájiček před Petrem Štefkem a Petrem Vejchodou. V hádankářské části zvítězil Petr Vejchoda před Dušanem Karkušem a Jaroslavem Valkusem. Závěrem bychom chtěli pozvat všechny, kteří takovou soutěž ještě neokusili nebo jim to jenom letos nevyšlo, na další ročníky. Nejen, že si prověří své znalosti slovenštiny, které u nás bohužel pomalu upadají, ale hlavně budou mít možnost setkat se osobně se současnou slovenskou řešitelskou špičkou. Kompletní výsledky najdete zde.

Foto z přeboru (podle výrazu mnohých řešitelů to nebyla žádná sranda).

Pozvánka na vsetínské přebory 2017

Kroužek VALAŠI ve spolupráci s ČSHAK
pořádá ve dnech 17. a 18. června 2017

VALAŠSKÉ PŘEBORY

sobota 17. června 2017

13.20 –  13.30   Úvodní valašský kviz
13.40 –  15.00   Valašský hlavolam, křížovky hlavní a vedlejší přebor
15.10 –  16.15   Valašský hlavolam, hádanky hlavní (4 bloky po 5                                     hádankách) a vedlejší přebor
16.15 –  17.30   Přestávka na ubytování a občerstvení
17.30 –  19.45   Turnaj dvou zemí v řešení českých i slovenských                                     křížovek a hádanek, ukončení se předpokládá do                                  20.00 hod.

neděle 18. června 2017

8.45 –  10.15      GP Valašska, křížovky hlavní a vedlejší přebor
10.30 –  12.00   GP Valašska, hádanky z listu hlavní a vedlejší                                         přebor, ukončení se předpokládá do 12.30 hod.

Soutěže se tentokrát konají v Základní škole Vsetín, Rokytnice 436. Parkování v areálu školy je pro soutěžící bezplatné. Ubytování je zajištěno v hotelovém domě KAMU. Cesta z nádraží trvá pěšky asi 15 – 20 minut. Pozor, do soutěžních místnostní je potřeba se přezouvat, prosíme proto všechny účastníky soutěží, aby si vzali s sebou vhodnou obuv!
Při příjezdu vlaků kolem 13.00 budeme čekat s několika auty na nádraží a odvezeme vás na místo přeboru.

Ke společnému setkání v pohostinném Valašsku vás všechny zvou Valaši.

Případné další informace vám podá Jiří Sýkora, tel. 00420 702 573 934 nebo mail jiri.sykora@sychrovmail.cz. Další informace sledujte také na http://sykora.euweb.cz/.

Mapa   (zeleně je vyznačená cesta pěšky z nádraží, červeně autem)

Zadání 1. kola

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

  1. KOLO

Téma samo je prastaré. Existenci monstrózních bytostí, zvláště zvířecích, je možno najít v různých oblastech kultury, především duchovní. Vypráví se o nich v rozličných mýtech, pohádkách či legendách snad celého světa. V našem seriálu se zaměříme alespoň na některé z nich. V tomto kole to bude … (1). Žertovná mytologie dřevařských osad Wisconsinu a Minnesoty zahrnuje zvláštní bytosti, v něž bezpochyby nikdo nevěřil. … (2) je vždy za někým. Ať se člověk otáčel, jak a kolikrát chtěl, vždy ho měl za sebou, a tak ho nikdy nikdo nespatřil, i když zahubil a požral mnoho dřevařů. … (3) je zvíře velikosti poníka, má zobák podobný provazu a chytá jím ty nejrychlejší králíky. … (4) vděčí za svůj název hluku, který vydává a který připomíná bublání vařící vody v čajníku. Z tlamy mu vychází dým, chodí pozpátku a málokdy ho lze spatřit. … (5 – obrazec křížovky) má hlavu ve tvaru sekery, tělo ve tvaru topůrka, tlusté nohy a živí se výlučně topůrky. Z ryb této oblasti jsou to … (6), kteří hnízdí na stromech, velmi dobře létají a obávají se vody. Existuje i … (7), který plave pozpátku, aby se mu nedostala do očí voda, a „je přesně tak velký jako hlaváč, jenom o mnoho větší“. Nezapomeňme na ptáka zvaného … (8), který staví hnízdo naruby a létá pozpátku, protože mu nezáleží na tom, kam letí, nýbrž kde byl. … (9) hnízdí na příkrých svazích proslulé Pyramid Fort. Snáší čtverhranná vejce, aby se mu neodkutálela a neztratila se. Drvoštěpové vařili tato vejce a používali jich jako hracích kostek. … (10) má pouze jedno křídlo, které mu umožňuje létat v jediném směru, takže krouží stále kolem kónického vrcholku. Barva peří se mění podle ročních dob a podle podmínek pozorovatele.

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

Vyčíslení dvouslovných tajenek: 1. tajenka (5 3); 5. tajenka (9 5); 6. tajenka (6 6); 8. tajenka (6 4); 10. tajenka (8 6).

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Značka poloměru; pásma horských hřebenů v jižní Africe. – 2. Nauka o mravnosti. – 3. Hlas kulíka; sudokopytník. – 4. Uhlovodík; vypěstovaný ze semene. – 5. Plošná míra; porodní bolesti; též. – 6. Představa; omastek; pulz; ?1/2?; Evropan. – 7. Ženský hlas; aniž; vojenský výpad; krtek; obydlí pod skalním převisem; popelnice. – 8. Suspenze grafitu; pláč; stepní pták; řeka na Slovensku; římskými číslicemi 16; šéf; tvar prostoru v islámské architektuře; vražda. – 9. Izolační hmota; mezopotamská jednotka objemu; sáh; část Vídně; ?1/1?; krajíc chleba; jednota. – 10. Otec; postava z opery Růžový kavalír; nepravda; růže; vodný výtažek dřevěného popela; carské nařízení; záchod; jazykem Arabů. – 11. Vřídek; opotřebovat jízdou; bylinář; zármutek; středověký přístroj k určování zeměpisných souřadnic; orientální koberce; Mojžíšův vyzvědač; zvracení; citoslovce. – 12. Koksový ořech; omluvenka; sportovní družstvo; ?6?; značka britského automobilu; klobouček; autor díla Historiae adversus paganos; velká legrace. – 13. ?9?; uvést ve skutek; škorina; ?5?; mít kondici; značka konzervačního přípravku. – 14. Podléhati rozrušování povrchu materiálu; wolframan olovnatý; místní nedokrevnost tkáně; vrstva prvohor; fólie k uchovávání potravin; šupina odlétající od žhavého kovu při kování. – 15. Ozdoba střevíce; spoutat; malý pes; Karpíškova role; ultrakrátká vlna. – 16. ?10?; kanón; život. – 17. Souhrn zvyklostí řeholníka; ubytovací zařízení na lodi; rod mravenců; obec v okrese Zlín. – 18. Karetní trumf; důvěrně; regent v seldžúcké říši; hluk. – 19. ?3?. – 20. Dělník zhotovující předměty z plechu. – 21. Dravý člověk.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 13. Pakůň. – 14. Sídlo ve Švédsku. – 15. Cenná známka; tykadlo členovců. – 16. Nerostné sloučeniny některých kovů žlutohnědých odstínů; knižní příručka. – 17. Ruská jednotka hmotnosti; asijská bavlna; mzda. – 18. Osten; tradiční systém pravidel chování (v islamizovaných zemích); ?7?. – 19. Kramerie trojmužná; místo pro zpěváky v křesťanské bazilice; kmen v Ugandě. – 20. Klovat; dvojice; přístroj na měření elektrického napětí a proudu. – 21. Obchod; bratr; chemický vzorec oxidu barnatého. – 22. Čas; kočkovité šelmy; zkratka Státní spořitelny. – 23. Žvanit; hebké tkaniny; dohromady. – 24. Kmen v Keni; spojník s vnějším závitem. – 25. Koberec; úly lesních včel; prospěch; průvan. – 26. Domácká podoba jména Egmont; palivo; platidlo Saúdské Arábie; barvicí prášek používaný v laserových tiskárnách. – 27. Vytáčka; čajová růže; stádo; královský místodržící v Chorvatsku; lebka. – 28. Trezor; mexický indiánský kmen; přát si; vyznamenání; dýchací ústrojí ryb. – 29. Cesta; německé sídlo; norská metropole; příslušník zbožné židovské sekty; neposeda. – 30. Norský sýr; nielo; dítě; ?4?. – 31. Citoslovce vyjadřující zklamání; pomlouvačná; praním očistit; drahokam; modrá kukačka; odrůda jetele. – 32. Dny v římském kalendáři; stará francouzská mince; ?2?. – 33. Chuchvalec; jehličnatý strom; nálev; vrátná. – 34. Písmo; dlouhá chvíle; egyptská duše boha a člověka; zařízení pro dálkový přenos textů prostřednictvím telefonní sítě; šiška. – 35. Citoslovce vyjadřující odpor; otázka; nerost; zbaběle. – 36. Ngbandský bůh; slovensky „jaká“; antilopa; plachetní plavidlo; semitský jazyk vzniklý v 19. století z hebrejštiny; plus. – 37. Den mayského dvacetidenního měsíce; dánská jednotka hmotnosti; Shakespearův král; dlouháni; velká nástěnná malba s historickými a revolučními náměty (v Mexiku). – 38. Teskně toužit; americká stříbrná mince; satyr; tropická dřevina. – 39. Citoslovce; ?8?. – 40. Zakončení hry šachem, jemuž nelze čelit; bulharský spisovatel; citran stříbrný; anglický mechanik. – 41. Falc; společenský tanec; brouk; šlehy. – 42. Nízký železniční vůz.

Pomůcka: Ehra, klomfar, Sisson.

kks_2015_1_obrazec